Helyszín

Kalóztanya Rendezvényhajó
1203 Budapest, Gubacsi hídfő 5.
 

Jegyárak

Egyéni: 3000,- Ft/ fő
Páros: 5000,- Ft/ 2 fő
Csoportos (min. 3 fő): 2500,- Ft/ fő
 

Kapcsolat

Írj nekünk...
 

SZABÁLYOK

Házirend

Felhívjuk minden kedves látogatónk figyelmét, hogy a házirend és a szubkultúra íratlan szabályainak
betartása mindenkire nézve kötelezően ajánlott! Kizárást nem csupán az írott szabályok elmulasztása
vonhat maga után, hanem a közösség (regisztrált látogatók) javaslatára is megtörténhet. Kérjük,
tiszteljétek önmagatokat, társaitokat és a közösséget! Legyetek elfogadóak, nyitottak, megértőek! Ha
bármilyen problémád akad, kérünk, hogy fordulj a szervezőkhöz! Szívesen segítünk, de ha nem
tudunk a problémáról, akkor nem tudjuk orvosolni azt. Előzd meg a kellemetlen szituációkat, ha
bizonytalan vagy, kérdezz bátran! Tartsd be a szabályokat, hogy nagyszerű estékben lehessen része
mindenkinek!

A rendezvényen kizárólag 18. életévét betöltött személy tartózkodhat.
A rendezvény látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Az online regisztráltak, az esetleges előadók
és a rendező(k) által személyesen meghívott vendégek nyomtatott, papír alapú vendéglistára
kerülnek. A helyszínen jegyvásárlás és beléptetés vendéglista alapján történik. Előzetes regisztráció
nélkül csak olyan személy vehet részt az eseményen, akiért egy, már a vendéglistán szereplő vendég
személyes felelősséget vállal, és ezzel a személlyel egy időben jelenik meg a helyszínen
beléptetéskor. Rendbontás esetén a kezességet vállaló személy is kizárással sújtható. Regisztráció
nélkül jegy csak felár ellenében vásárolható. A rendező jogában áll indoklás nélkül megtagadni a
regisztrációt bármely személytől. Korábban rendezvényről kitiltott vagy a közösség által nem javasolt
személyek részére a további regisztráció nem megengedett, a döntés egy év elteltével a közösség
egybehangzó véleménye alapján megváltoztatható vagy fenntartható.

A megvásárolt belépőjegyet karszalag jelképezi. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a látogató
köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a rendezvény területén
folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a rendezvény
területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít
érvényesnek, de indokolt, a rendezők által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is
viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült (átragasztott, elvágott,
megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb.) karszalag érvénytelen.
A megrongálódott, elveszett karszalagot a  szervező nem pótolja vagy cseréli.


A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében rendező fenntartja a jogot arra, hogy a
rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Ez alól kivételt képezhet az előadók
műsorához szükséges kellékek, eszközök, amennyiben azokat előzetesen előadó a rendezővel
leegyeztette. Így különösen tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,
robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, ólmosbotot, viperát,
50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm.
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
A rendezvény területére a látogató nem jogosult élelmiszert, italt, alkoholos italt bevinni.


2012 január 1-től hatályos a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében zárt
légterű helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS AZ E-CIGARETTA HASZNÁLATA.


A rendezvényre való belépésre és az azon való részvételre nem jogosult, aki ittas, vagy kábítószer
hatása alatt áll, botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló
módon a többi résztvevő terhére van, a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot
használ, azzal visszaél, személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) nem tudja életkorát
igazolni, korábban a rendezvény területéről eltávolításra került, belépésre jogosító jegyet nem váltott,
házirendben tiltott eszközt, tárgyat hoz be, mások testi épségét veszélyezteti.
Aki a rendezvényen való részvételre nem jogosult, vagy jogosultságát elveszítette, a rendezvényt
köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem
követelhető vissza.

A szervező - a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel -  kizárólag a rendezvényhelyszínen
történt, szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező vendégek felé. A szervező
kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni
káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, amelyet a látogató jogellenes
magatartása okozott, továbbá amelyek abból adódtak, hogy a látogatók elmulasztották a rendkívül
fokozott figyelem tanúsítását a testi épségük, vagyontárgyaik megőrzése során.
A látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az okozott károkért, mind a szervező, mind
harmadik személyek irányába.


Képi és hangfelvételek
Az esemény jellegéből adódóan a rendezvény területén kép- és hangfelvétel rögzítésére kizárólag a
szervezők, vagy a szervezők által szerződéssel felkért személyek jogosultak, kép- és hangfelvétel
készítése minden más esetben TILOS. A műsormenetben rögzített előadás alkalmával a fellépőnek
jogában áll rögzíteni saját előadását, de kizárólag privát felhasználásra, saját eszközével, a
közönséget nem vagy nem felismerhető módon rögzítve. Aki a szabályt megszegi, a rendezvényt
köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem
követelhető vissza. Amennyiben a rendezvényről képi- vagy hangfelvétel készül, a felvételeken
szereplő látogatóink azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek - amennyiben nem
felismerhetőek a felvételen -, sem a rendezővel, sem a felvétel készítőivel szemben.


Ruhatár
Akik szeretnének átöltözni a helyszínen, azoknak rendelkezésére áll koedukált öltöző terem, és
zárható öltözőszekrény. A ruhatárban elhelyezett tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk!


Elveszett tárgyak
Az épület területén elhagyott tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk! A talált vagy leadott
tárgyakról érdeklődni a bárpultnál lehetséges.


Viselkedési szabályok:

  • Engedély nélkül ne érints meg senkit!

  • Partnerrel érkező alárendeltekkel való interakció minden esetben az alárendelten túl annak Ura/Úrnője beleegyezésével történhet.
  • A dominánsok MINDEN esetben teljes felelősséggel tartoznak az iránt, akivel interakcióba lépnek.

  • A passzív fél MINDEN esetben köteles tájékoztatni cselekvő partnerét a korlátairól, a játékot/jelenetet érintő pszichikai- és fizikai egészségi állapotáról.

  • Ne szakíts meg jelenetet!

  • Ne sétálj keresztül egy jeleneten!

  • A te felelősséged, hogy a BDSM alatt te magad és a partnered is biztonságban legyen. A biztonság legyen az első és legfontosabb!

  • Aki ezeket megszegi, az a helyszínről eltávolítható, jegyár visszatérítés nem jár. A magyar jogszabályok értelmében, feljelentés esetén pénzbírsággal sújtható.


Zaklatás:
A rendezvényen a verbális, testi vagy egyéb jellegű zaklatást szigorúan vesszük! A zaklató a
helyszínről azonnal eltávolítható. A belépési díj nem követelhető vissza. Bármilyen jellegű kapcsolat
kialakítása egy másik emberrel, csak annak előzetes beleegyezésével lehetséges. Az esetleges játék
közben elszenvedett testi, lelki, szellemi sérülésekért sem a helyszín, sem a rendezők semmilyen
felelősséget nem vállalnak! Kérjük, maximálisan figyeljetek magatokra és egymásra, tiszteljétek a
saját és a másik testi-lelki épségét! Bármilyen cselekmény részeseivé csak akkor váljatok, ha
tisztában vagytok a saját- és a partner képességeivel és korlátaival!


A programkezdési időpontok tájékoztató jellegűek, eltérés előfordulhat. A szervező fenntartja
magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A látogató nem jogosult
igényt vagy követelést támasztani a szervezővel és a helyszín üzemeltetőjével szemben ezen
változások kapcsán.


A házirendben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályban lévő törvények és
jogszabályok irányadóak. A rendezvényre való belépéssel a fenti szabályok elfogadottnak minősülnek.

©2019 by BDSM klub party. Proudly created with Wix.com